Volvo 200-serie(n)
Boek/Bok
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

  Volvo 240 en 260: modelwijzigingen in chronologische volgorde

Volvo 240 en 260: modelwijzigingen in chronologische volgorde

 

Inhoudsopgave

Inleiding7
Afbakening10
Vijf periodes11
Modeljaar 1975: B13
Modeljaar 1976: E58
Modeljaar 1977: H68
Modeljaar 1978: L81
Modeljaar 1979: M94
Modeljaar 1980: A112
Modeljaar 1981: B129
Modeljaar 1982: C150
Modeljaar 1983: D160
Modeljaar 1984: E169
Modeljaar 1985: F182
Modeljaar 1986: G191
Modeljaar 1987: H200
Modeljaar 1988: J209
Modeljaar 1988 laat: J: Zweden tot en met 31 december 1988219
Modeljaar 1989: K: alle andere verkoopmarkten behalve Frankrijk (in plaats van K, kreeg Frankrijk 0) en Zweden vanaf 1 januari 1989220
Modeljaar 1990: L (Frankrijk 0)229
Modeljaar 1991: M (Frankrijk 0)238
Modeljaar 1992: N248
Modeljaar 1993: P254
Na modeljaar 1993269
Referenties280
Literatuur281
Bijlage287

 

Inleiding

Dit boek gaat over de Volvo 200-serie, dat wil zeggen de Volvo 240, 242, 244, 245, 260, 262, 264 en 265 van de modeljaren 1975 (75) tot en met 1993 (93) bestemd voor de Nederlandse en Zweedse verkoopmarkten. Daar waar ik dat nodig acht, vermeld ik eveneens uitvoeringen van de 200-serie op andere verkoopmarkten. De voorganger van de 200-serie, de Volvo 140/164-serie, haal ik alleen naar voren als dat het verhaal verduidelijkt. Ik ga niet in op de geschiedenis van de Volvo 140/164-serie. Hetzelfde geldt voor de serie veiligheidsauto’s Volvo Experimental Safety Car van Volvo Personvagnar die een aantal kenmerken aan de 200-serie leende.

Mijn ambitie is om een boek aan te kunnen bieden dat een zo compleet mogelijk beeld van de Volvo 240 en 260-serie geeft met de Nederlandse en Zweedse verkoopmarkt als uitgangspunt, zonder dat het de pretentie heeft allesomvattend te zijn. Dit is naar mijn ervaring bijna onmogelijk gezien de vele varianten die van de 200-serie zijn geleverd op de vele verkoopmarkten. Het beeld van de serie is geschreven vanuit mijn ogen. Hoe ik de 200-serie zie, hoe ik naar de 240/260 kijk met behulp van een juist chronologisch overzicht met de juiste modelwijzigingen op de juiste plaats in de tijd.

In plaats van in kalenderjaren deelde Volvo Personvagnar, mede dankzij de toen gebruikelijke Zweedse gewoonte, de 200-serie in modeljaren in. Een modeljaar strekte zich in principe van circa september van een kalenderjaar tot en met circa augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. Dit punt wordt binnen Volvo ÄT genoemd. ÄT is de afkorting van het Zweedse woord ändringstillfälle dat in het Nederlands tijdstip van wijziging genoemd kan worden. Achter ÄT worden de laatste twee cijfers van het actuele kalenderjaar aangegeven. ÄT-85 is bijvoorbeeld het veranderingsmoment van 1985 voor modeljaar 86. Binnen de ontwerpafdeling van Volvo Personvagnar bestond zelfs een groep die ÄT heette. De groep pastte voor elk modeljaar de personenauto’s aan en kwam ook met speciale versies van bestaande uitvoeringen. De in Nederland gebruikelijke aanduiding bouwjaar zegt niets over het modeljaar of de productiedatum van een specifieke auto, alleen iets over het kalenderjaar waarin de auto op kenteken is gezet of met andere woorden de exacte datum wanneer deel 1 is afgegeven. Ik gebruik de aanduiding bouwjaar daarom dus niet.

Met ingang van modeljaar 83 verdween het aantal portieren uit de typeaanduiding. De auto’s uit de 200-serie die toen in productie waren, te weten de 242, 244, 245 en 265 werden in het vervolg 240 en 260 genoemd. In mijn boek gebruik ik voor de eenvoud de aanduidingen 242, 244, 245 en 265 ook voor de modeljaren 83 tot en met 93 in plaats van bijvoorbeeld een vierdeurs 240. Als ik de hele serie wil aangeven, gebruik ik de aanduidingen 200, 240 of 260. Dit geldt voor alle modeljaren.

Omdat LPG vooral op de Nederlandse markt belangrijk was voor de verkoop van de 200-serie, besteed ik ook aandacht aan de milieuvriendelijke brandstof. In Zweden kwam LPG in de jaren tachtig mede dankzij de 240 eveneens opzetten.

Het vermogen geef ik vrijwel altijd in kilowatt aan dat ongeveer gelijk is aan 1,359 paardenkrachten. Het koppel wordt in newtonmeter aangegeven.

De laatste twee modeljaren wijzigde de Nederlandse importeur Volvo Nederland Personenauto de benaming voor de 245 van stationcar in estate. Omdat stationcar voor verreweg het grootste gedeelte van de modeljaren werd gebruikt schrijf ik stationcar in plaats van estate. De verandering was niet nieuw, omdat in de beginjaren van de serie de stationcar op de Nederlandse markt voor korte tijd combinatiewagen werd genoemd. Op de Belgische markt konden de 245 en 265 ook later onder deze benaming door het leven gaan.

De 240, 242, 244, 245, 260, 262, 264 en 265 van de 200-serie zijn Volvo’s, dus als ik bijvoorbeeld 244 schrijf, bedoel ik Volvo 244.

Met Volvo PV bedoel ik de personenautotak van AB Volvo, te weten AB Volvo, Volvo Personvagnar of de opvolger van deze tak Volvo Personvagnar AB, de toenmalige dochteronderneming van AB Volvo.

Op de Zweedse markt was de laatste modeljaren de 240 alleen nog maar met in principe een versie van de B230 motor te koop. De basis was de 240 GL. De 240 GLT was bijvoorbeeld de sportievere versie en de 240 GLE de comfortabelere variant van de 240 GL. Om belastingtechnische redenen werden de GLT en GLE uitrustingspakketten voor de GL genoemd. In mijn boek beschouw ik elk type echter als een unieke auto, dat wil zeggen dat een Zweedse 240 GLE van bijvoorbeeld model 89 of een 240 SE van model 93 een eigen variant is en niet louter een GL met wat accessoires gemonteerd vanwege de belastingvrije grens voor extra’s voor zakenauto’s en met een GLE of SE embleem op de achterkant van de auto geplakt.

De motoren van de 200-serie worden door Volvo PV aangeduid met een B voor het Zweedse woord Bensin of een D voor de naam Diesel. Verder wordt de inhoud van de motor met cijfers aangegeven: 21 betekent bijvoorbeeld 2,1 liter. De letters na de inhoud geven aan of het om een motor met carburateur, carburateur met turbo, injectie, injectie met katalysator, injectie met turbo of injectie met turbo en katalysator gaat. Enkele voorbeelden:

 • B21A: benzine, 2,1 liter, carburateur
 • B21AT: benzine, 2,1 liter, carburateur en achteraf gemonteerde turbo
 • B21E: benzine, 2,1 liter, injectie
 • B21F: benzine, 2,1 liter, injectie en katalysator
 • B21ET: benzine, 2,1 liter, injectie en turbo
 • B21FT: benzine, 2,1 liter, injectie, turbo en katalysator

Ik gebruik in dit boek eveneens deze aanduidingen voor het aangeven van een bepaalde motor van een bepaalde 240 of 260. Dat geldt ook voor de versnellingsbakken, waar de letters M, BW en AW worden gebezigd. De M staat voor het Zweedse woord manuell en wordt gevolgd door twee cijfers. M45 betekent bijvoorbeeld een handgeschakelde vierversnellingsbak. Bij de automatische versnellingsbakken kan het gaan om een bak van Borg-Warner (BW) of om een product van Aisin-Warner (AW) gevolgd door twee cijfers als aanduiding van de soort: BW55 is een automatische versnellingsbak van Borg-Warner met drie versnellingen.

Het boek is per modeljaar ingedeeld volgens de volgende lijst:

 • Algemeen
  Algemene gebeurtenissen van het modeljaar worden hier opgenomen.
 • Wijzigingen uitvoering
  Hier worden de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande modeljaar genoemd, maar ook de introductie van nieuwe varianten en speciale uitvoeringen.
 • Aandrijflijn
  De motor, versnellingsbak en achteras vallen hier onder.
 • Carrosserie en wielen
  Wijzigingen aan het uiterlijk van de 200-serie worden in dit gedeelte genoemd.
 • Interieur
  Beschrijft de wijzigingen binnen in de auto.
 • LPG
  Wetenswaardigheden over de brandstof worden hier vermeld.
 • Wedstrijden
  De grotere activiteiten binnen de autosport met betrekking tot de 200-serie hebben hier hun plaats.

De hoofdstukken over model 75 en 93 zijn voor model 75 vanwege de uitvoerige beschrijving van de bouw en het karakter van de 200-serie en voor model 93 als gevolg van het laatste modeljaar van de reeks langer dan van de overige modeljaren. Ook de indeling van de hoofdstukken is iets anders.

De tekst van het boek schrijf ik in de verleden tijd. Omdat de typeaanduidingen in cijfers worden weergegeven, schrijf ik de overige cijfers zo veel mogelijk uit.

 

Afbakening

Omdat de 200-serie op vele markten werd verkocht en in vele uitvoeringen is het moeilijk om een compleet beeld te geven van de hele serie. Voor de modeljaren 75 tot en met 78 zou een compleet overzicht nog wel mogelijk zijn, maar vanaf model 79 is de modellenflora bijna ondoordringbaar. Ik heb daarom gekozen voor twee verkoopmarkten als uitgangspunt van dit boek, dat wil zeggen de Nederlandse en Zweedse, omdat ik in Nederland ben geboren en in Zweden woon. Voor wat betreft deze twee markten wil ik zo compleet mogelijk zijn zonder in te gaan op elk klein detail. Wat ik belangrijk vind en kan staven met behulp van bronnen zoals bijvoorbeeld de officiële werkplaatsliteratuur van Volvo PV, geef ik weer. Mochten uitvoeringen op andere markten interessant zijn voor dit boek, dan vermeld ik die ook. Vanwege de voor de serie belangrijke Noord-Amerikaanse markt haal ik eveneens een aantal kenmerken van de 200-serie voor de Verenigde Staten naar voren. Voor wat betreft speciale uitvoeringen zoals de 244 DL Blue Star van model 78 voor de Nederlandse markt vermeld ik alleen een aantal officiële uitvoeringen die door de fabrikant zelf of door een officiële importeur op de markt werden gebracht. Een speciale uitvoering ter gelegenheid van bijvoorbeeld het jubileum van een officiële Volvodealer neem ik niet op in mijn tekst.

Op de dienstverlening zoals de aftersales rond de 200-serie ga ik alleen daar waar ik het nodig acht in. Met dienstverlening bedoel ik onder andere Volvo Leasing, de verzekeringsmaatschappij Volvia, Volvo Test Systeem voor gebruikte auto’s, het servicepakket Volvo Touring Service voor hulp onderweg, de financiële diensten van Volvofinans en de klantenkaart Volvokort.

Zo nu en dan gebruik ik de woorden in principe, omdat een bepaalde wijziging of kenmerk voor de meeste uitvoeringen en markten gold, maar niet altijd.

Soms werden auto’s uit de 200-serie door de fabriek teruggeroepen vanwege bijvoorbeeld een mankement of fabricagefout. Mankementen of fouten vermeld ik in principe niet.

  Wetenswaardigheden/Värt att veta

ISBN 978-90-484-1996-8

293 pagina's

92 zwart-wit foto's

Formaat: 19x28 centimeter

Uitgegeven via Free MusketeersTekst achterkant boek

De als model 75 in 1974 geïntroduceerde Volvo 240/260-serie was voor Volvo Personvagnar een belangrijke stap vooruit op het gebied van veiligheid, milieu en rijplezier. Ook als motor voor de organisatorische veranderingen binnen het bedrijf was de serie vanaf 1988 onontbeerlijk voor de fabrikant. Per modeljaar van 1975 tot en met 1993 wordt de 240/260-serie gepresenteerd in de juiste chronologische volgorde aan de hand van onder andere de wijzigingen in de uitvoering van de serie, de aandrijfl ijn en het voor de 240 en 260 belangrijke LPG. De vele gezichten als onder andere zaken-, gezins-, diplomaten-, bestel- en raceauto komen ook aan bod.

Bovenkant pagina/Topp på denna sida
Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 18 oktober 2016 aangepast
Sidan uppdaterades den 18 oktober 2016