Volvo 200-serie(n)
Accessoires/Tillbehör
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

  Literatuur/Litteratur

Op deze pagina noem ik een aantal publicaties op die ik gebruik voor het samenstellen van de lijsten met accessoires op deze site.

På denna sida nämnar jag ett antal publikationer som jag använder för att sammanställa listorna med tillbehör på denna sajt.


Tillbehör Volvo 240, 440/460 Foto/Bild: Tillbehör Volvo 240, 440/460 (MS/PV 527-0247)
Titel Verschillende titels, maar iets met accessoires in de titel

Olika titlar, men något med tillbehör i titeln
Beschrijving/
Beskrivning
In principe had elk modeljaar zijn eigen accessoiresfolder. De 200 moest vooral na model 93 de folders delen met andere modellen. De meest informatieve folders, zeker met bijbehorende prijslijst, zijn die van model 78-91. Interessant zijn ook de extra folders over geluidsinstallaties, die Volvo vaak uitgaf

I princip hade varje årsmodell sin egen tillbehörsbroschyr. Tvåhundran fick dela broschyrerna med andra modeller efter framförallt modell 93. Dom mest informativa broschyrerna, framförallt med tillhörande prislista, är från årsmodellerna 78-91. Intressant är även dom extra broschyrerna om ljudanläggningar, som Volvo ofta publicerade
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1974-2000


Accessories Catalogue 200 -96 Foto/Bild: Accessories Catalogue 200 -96 ; Zubehörkatalog 200 ; Catalogue d'accessoires 200 ; Accessoirescatalogus 200 : 02-96 (196067)
Titel Accessories Catalogue ; Zubehörkatalog ; Catalogue d'accessoires ; Accessoirescatalogus ; etcetera
Beschrijving/
Beskrivning
De catalogus die Volvodealers gebruiken voor het naslaan van gegevens over accessoires voor de 200-serie. Verder worden andere catalogi zoals de Catalogus chemische producten gebruikt

Katalogen Volvo-återförsäljare använder som uppslagsverk för att hitta fakta om tillbehör till 200-serien. Dessutom används andra kataloger som Kemikatalogen
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
19?-1996


Volvokatalogen, nummer 13, 1993 Foto/Bild: Volvokatalogen, nummer 13, 1993 (VB/E 4713)
Titel Volvokatalogen
Beschrijving/
Beskrivning
Begonnen als postordercatalogus groeide Volvokatalogen uit tot een naslagwerk voor het vinden van accessoires en onderdelen. Overigens werden ook zaken als niet originele accessoires en artikelen voor de vrije tijd in de catalogi gepubliceerd. De meest informatieve catalogi kwamen eind jaren tachtig uit

Volvokatalogen började som postorderkatalog, men växte större till att bli ett uppslagsverk för att hitta tillbehör och reservdelar. För övrigt publicerades även saker som icke original tillbehör och fritidsartiklar i katalogerna. Dom mest informativa katalogerna utkom i slutet på åttiotalet
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1983 (nummer 1)-1997 (nummer 17)


R-sport katalogen Foto/Bild: R-sport katalogen (VB/R 1769-82)
Titel R-sport katalogen
Beschrijving/
Beskrivning
Kwam eind 1981 uit. Bevat naast accessoires en onderdelen onder andere tuningstips en achtergrondteksten over wedstrijdrijden

Utkom i slutet av 1981. Innehåller förutom tillbehör och reservdelar bland annat trimningstips och bakgrundstexter om tävlingskörningar
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1981
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

Vaak worden accessoiresfolders aangeboden op de Volvobeurzen in bijvoorbeeld Köping (mei), Utrecht (voorheen Rosmalen) (september) en Nyköping (oktober)

Ofta säljs tillbehörsbroschyrer på Volvomarknader i till exempel Köping (maj), Utrecht (oktober) och Nyköping (oktober)De inhoud van de publicaties op deze pagina klopt onderling niet altijd. Volvo wil zich, naar mijn mening, soms zelf tegenspreken

Innehållet i publikationerna på denna sida överensstämmer inte jämt sinsemellan. Volvo motsäger sig själv ibland, enligt min mening

Bovenkant pagina/Topp på denna sida
Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 27 juni 2007 aangepast
Sidan uppdaterades den 27 juni 2007