Volvo 200-serie(n)
Modellen/Modeller
Meer foto's/Fler bilder

Transfer (Yngve Nilsson)

Restauratie/Renovering
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

  78-245T
Het lange dak van een 78-245T
Det långa taket från en 78-245T

730 millimeter extra:
De 245 als minibus
245an som minibuss

Nederlands | Svenska
De 200-serie kent vele gezichten. Een 245 als minibus is zo'n gezicht. Volvo maakte hem van model 78 tot en met model 81. Latere modeljaren waren ook te verkrijgen, maar deze auto's werden door derden gefabriceerd. Bovendien hadden eveneens eerdere modeljaren een verlengde 245 op het programma staan. Zo'n oudere 245 is, in tegenstelling tot model 78-81, te herkennen aan bijvoorbeeld de verlengde voorportieren. Deze tekst gaat over de officiële lange 245, de 245T.

De 245Transfer of 245T, zoals achterop de auto staat, is een tussen de voorstoelen en achterbank met 730 millimeter verlengde 245. De stationcar heeft daardoor een lengte van 5 608 millimeter. De wielbasis bedraagt 3 370 millimeter. Om de extra lengte op te vangen is de 245 op een aantal plaatsen versterkt. De meest zichtbare versteviging is bovenop de auto te zien. Onder de verhoging op het dak zit namelijk een extra balk. Verder is de bodemplaat verstevigd met extra balken in de lengterichting van de wagen. De aandrijfas is verlengd en verstevigd. De wielophanging en de remmen, met geventileerde schijven vóór, zijn eveneens van een zwaarder type. Tot slot zijn de derde ramen van de bagageruimte in tweeën gedeeld door een extra spijl.

De volgende specificaties zijn standaard: motor, brandstofsysteem, koelsysteem, elektrisch systeem, transmissie, stuurinrichting en dashboard. Het chassis van de 245T is hetzelfde als van de 264TE en andere verlengde auto's, zoals de 245 in lange ambulance-uitvoering.

De meest gebruikelijke combinatie van motor en versnellingsbak voor de 245T is de viercilinder B21A en de vierversnellingsbak M45 of de automatische bak BW55. Minder voorkomend zijn 245T's met een D24 dieselmotor of een B28E V6-motor.

De 245T was bedoeld voor gebruik als taxi of als kleine schoolbus. Verder kon de auto worden ingezet voor bijvoorbeeld het vervoer van cabinepersoneel, conferentiegasten of het grote gezin. Toch lijkt het vervoer van meer mensen beter dan het in werkelijkheid is. Afgezien van de grotere draaicirkel van 12,4 meter ten opzichte van de 9,8 meter van de gewone stationcar, heeft de bestuurder nog het voordeel van een vrijwel standaard uitvoering en comfort voorin. Volgens de test van Teknikens Värld van 1978 is de 245T niet een langeafstandsauto. De twee achterbanken zijn met vinyl bekleed. De extra bank is klein, krap en ongemakkelijk en de gewone achterbank is harder dan normaal en staat onder een andere hoek. Volgens Volvo kunnen naast de chauffeur zeven volwassenen of negen kinderen plaatsnemen. Volgens Teknikens Värld zat alleen een vierjarige comfortabel achterin. Aan de andere kant heb je met een neergeklapte achterste achterbank wel een laadvloer van 188 centimeter tot je beschikking.

De Transfer werd bij Volvo Personvagnar AB, Kalmarverken gemaakt.

Nederlands | Svenska
200-serien har många ansikten. En 245 som minibuss är ett sådant ansikte. Volvo tillverkade den från modell 78 och till och med modell 81. Senare årsmodeller finns också att få tag i, men dessa bilar producerades hos tredjeparts företag. Dessutom hade även tidigare årsmodeller en förlängd 245 på programmet. En sådan äldre 245 går, i motsats till modell 78-81, att känna igen tack vare dom förlängda framdörrarna. Denna text handlar om den officiella långa 245an, 245T.

245Transfer eller 245T, som det står bak på bilen, är en mellan framstolarna och baksätet med 730 millimeter förlängd 245. Herrgårdsvagnen har på detta vis en längd på 5 608 millimeter. Axelavståndet är 3 370 millimeter. För att kunna kompensera den extra längden har 245an förstärkts på ett antal platser. Den mest synliga förstärkningen syns ovanpå bilen. Under höjningen på taket sitter nämligen en extra profil. Vidare är bottenplattan förstärkt med extra balkar i vagnens längdriktning. Kardanaxeln är förlängd och kraftigare byggd. Hjulupphängningen och bromsarna, med ventilerade skivor fram, är också av en kraftigare typ. Till sist är bagageutrymmets sidofönstren uppdelade i två delar med hjälp av en extra ribba.

Följande specifikationer är standard: motor, bränslesystem, kylsystem, elektriskt system, utväxling, styrinrättning och instrumentbräda. Chassiet av 245T är detsamma som från 264TE och andra förlängda bilar, som 245an i långt ambulansutförande.

245Tns mest vanliga motor- och växellådekombination är en fyrcylindrig B21A och en fyrväxlad M45 eller en automatlåda BW55. Mindre vanliga är 245Tar med en D24 dieselmotor eller en B28E V6-motor.

245T var avsett för taxibruk eller skolskjutsar. Vidare kunde bilen sättas in vid till exempel transporten av kabinpersonal, konferensgäster eller den stora familjen. Ändå verkar transporten av fler människor bättre än det egentligen är. Bortsett från en större vändradie på 12,4 meter i jämförelse med den vanliga herrgårdsvagnens 9,8 meter, har föraren som fördel att sitta i ett så gott som standard utförande och en standard komfort fram. Enligt Teknikens Världs test från 1978 är 245T ingen långfärdsbil. Båda baksäten är vinylkläda. Det extra sätet är litet, trångt och obekvämt och det vanliga baksätet är hårdare än vanligt och står under en annan vinkel. Enligt Volvo får bortsett från chauffören sju vuxna eller nio barn plats. Enligt Teknikens Värld satt bara en fyraåring komfortabel bak. Å andra sidan har man med nedfällt bakre baksäte ett lastgolv på 188 centimeter till sitt förfogande.

Transfern tillverkades hos Volvo Personvagnar AB, Kalmarverken.

Bronnen/Källor
  • PV-handboken : Volvo 1975. - Göteborg : Volvo, 1974. - 171 pagina's/sidor. - RSP/PV 2080-75
  • Ingen vanlig kombi. - Ratten. - nummer 4, 1981. - pagina/sida 49
  • Vilken Volvo? Välj och vraka! / Dag E. Hogsten. - Teknikens Värld. - nummer 23, 7 november 1979. - pagina/sida 24-34
  • Volvo : personenwagens : van de jaren 20 tot de jaren 80 / Björn-Eric Lindh. - [Malmö] : Förlagshuset Norden, 1984. - 220 pagina's/sidor
  • Volvo 245 Transfer : Suggan går igen / Björn Sundfeldt. - Teknikens Värld. - nummer 18, 1978. - pagina/sida 30-35
  • Volvo Taxi. - ASP/PV 6817-79
  • Volvo Transfer / Volvo Car Marketing Division, Special Vehicles. - ASP/PV 6827-79
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

""Langejan" is niet zo lastig te rijden als je zou vermoeden. Met een beetje oefenen, krijg je de achterkant wel de bochten door. Maar de auto is zwaar en de acceleratie daardoor minder fel"

""Långeman" är inte fullt så besvärlig att köra som man skulle kunna tro. Med lite övning går det bra att få med sig bakvagnen runt kurvorna. Men bilen är tung och accelerationen givetvis dämpad"

Teknikens Värld, nummer 23, 7 november 1979

Bovenkant pagina/Topp på denna sida


Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 3 oktober 2007 aangepast
Sidan uppdaterades den 3 oktober 2007