Volvo 200-serie(n)
Volvo
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

  Literatuur/Litteratur

Om snel een beeld te krijgen van AB Volvo in het algemeen en de 200-serie in het bijzonder, vermeld ik een aantal algemene publicaties van Volvo. De eventuele ondertitels die de tijdschriften hebben of hadden zijn niet in de lijst opgenomen, omdat die door de jaren heen zijn gewijzigd.

För att snabbt få en bild av AB Volvo i allmänhet och 200-serien i synnerhet, nämnar jag ett antal allmänna publikationer från Volvo. Eventuella undertitlar som tidskrifterna har eller hade nämns ej i listan, därför att dom ändrades genom åren.


Foto/Bild: En bok om Volvo : utarbetad till dialog
Titel En bok om Volvo : utarbetad till dialog
Beschrijving/
Beskrivning
Dit boek kreeg iedereen binnen Volvo die de Dialogcursus volgde (zie Wetenswaardigheden). Het beschrijft de geschiedenis van AB Volvo gezien vanuit Volvo, maar ook vanuit de maatschappij

Denna bok fick alla inom Volvo som deltog i Dialogkursen (se Värt att veta). Den beskriver AB Volvos historia sett utifrån Volvo, men även utifrån samhället
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1985
ISSN of/eller ISBN -


Foto/Bild: Voorjaar/våren 1987
Titel Drive
Beschrijving/
Beskrivning
Een exclusievere voortzetting van Volvo Journaal. Bevat vrij weinig informatie over de 200-serie

En exklusivare fortsättning av Volvo Journaal. Innehåller tämligen lite information om 200-serien
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1987-1996
ISSN of/eller ISBN 0921-6081


Foto/Bild: Nummer 1, 1980
Titel Ratten
Beschrijving/
Beskrivning
Het klantentijdschrift van verschillende takken van (AB) Volvo (onder andere Volvo Svenska Bil AB) voor alle eigenaren van een Volvo personenauto en hun gezinnen. Heeft een veel minder exclusieve toon dan Volvo Journaal of Drive

Kundtidskriften från olika grenar av (AB) Volvo (bland annat Volvo Svenska Bil AB) till samtliga ägare av en Volvo personvagn och deras familjer. Har en betydlig mindre exklusiv ton än Volvo Journaal eller Drive
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1930-
ISSN of/eller ISBN 0345-9845


Foto/Bild: PR/PV 840201
Titel Volvo 1927-
Beschrijving/
Beskrivning
Elk jaar geeft Volvo personenauto's een beknopt geschiedenisboekje uit waarin jaar voor jaar de ontwikkeling van het merk uit de doeken wordt gedaan, afgezet tegen grote wereldgebeurtenissen

Varje år publicerar Volvo personvagnar en liten summarisk historiebok som skildrar märkets utveckling år för år mot bakgrunden av stora världshändelser
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
19?-
ISSN of/eller ISBN 1104-9928


Foto/Bild: Voorjaar/våren 1983
Titel Volvo Journaal
Beschrijving/
Beskrivning
Het klantentijdschrift van Volvo Nederland Personenauto B.V. waarin relatief veel over de 200-serie staat. Daarnaast veel artikelen die aansluiten bij de levensstijl van Volvo-eigenaren gezien vanuit de ogen van de importeur. Volvo Journaal werd in 1987 een deel van Drive

Kundtidskriften från Volvo Nederland Personenauto B.V. som innehåller tämligen mycket material om 200-serien. Dessutom många artiklar som ansluter till Volvoägarnas livsstil sett genom importörens ögon. 1987 blev Volvo Journaal en del av Drive
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1976-1986
ISSN of/eller ISBN 0921-6073


Foto/Bild: Nummer 1, 1984
Titel Volvo Monitor
Beschrijving/
Beskrivning
Bevat veel achtergrondmateriaal om de toenmalige diversiteit van het concern te verklaren en te bundelen voor de eigen medewerkers, maar ook voor geïnteresseerden van het bedrijf. Sommige artikelen doken in gewijzigde vorm in Ratten op

Innehåller mycket bakgrundsmaterial för att förklara och bundla koncernens dåvarande mångfald för dom egna medarbetarna, men även för andra som intresserar sig i företaget. Vissa artiklar dök upp i annorlunda form i Ratten
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1984-1989
ISSN of/eller ISBN 0284-9011


Foto/Bild: Volvo Årsredovisning 1990
Titel Volvo Årsredovisning
Beschrijving/
Beskrivning
Zoals de naam al zegt, bevat het jaarverslag cijfers en achtergrondmateriaal van het concern. Een interessant tijdsdocument

Som namnet redan avslöjar, innehåller årsredovisningen siffror och bakgrundsmaterial från koncernen. En intressant tidsdokument
Jaar van uitgave/
Utgivningsår
1926-
ISSN of/eller ISBN -
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

"Volvo Monitor zal de discussie binnen Volvo weergeven en de discussie over Volvo"

"Volvo Monitor skall spegla debatten i Volvo och debatten om Volvo"

Bo Ekman over het doel van Volvo Monitor

Bo Ekman om Volvo Monitors mål

Uit/Ur: Volvo Monitor, nummer 1, 1984"Wat betekent Volvo? en Wat betekent Volvo voor u?"

"Vad betyder Volvo? och Vad betyder Volvo för Dig?"

Twee vragen waaraan de medewerkers van Volvo tijdens 1985 in het kader van het Dialogprogramma moesten denken

Två frågor som alla medarbetare på Volvo inom ramen för Dialogprogrammet under 1985 skulle fundera på

Uit/Ur: Volvo Monitor, nummer 1, 1985

Bovenkant pagina/Topp på denna sida
Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 1 juli 2001 aangepast
Sidan uppdaterades den 1 juli 2001