Volvo 200-serie(n)
Volvo
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

 
Een 82-244Turbo met Amerikaans front uit het Tourist & Diplomat Salesprogramma

En 82-244Turbo med amerikansk front ur Tourist & Diplomat Salesprogrammet

Tourist & Diplomat Sales

Nederlands | Svenska
In 1956 zette Volvo een afdeling op voor mensen die veel in het buitenland reisden of kortere tijd in het buitenland woonden, zoals toeristen en diplomaten. Vandaar de naam die die afdeling kreeg: Tourist & Diplomat Sales (TDS). Iedereen die in aanmerking komt voor het TDS-programma kan Volvo's belastingvrij kopen. Op zich is alleen dat al aantrekkelijk, maar voor de liefhebber kan ook de afwijkende uitvoeringen van de auto's ten opzichte van de zustermodellen op de thuismarkt een voordeel zijn.

In het begin van het bestaan van TDS kon de klant zijn of haar auto direct ophalen van de fabriek in Torslanda. Dertig jaar later kon dat nog steeds, maar begin 1988 opende Volvo een geheel nieuw gebouw met veel glas op steenworp afstand van de productiehallen. Met ruimtes om te rusten en een restaurant moest van het ophalen van de auto een belevenis geschapen worden. Vandaar ook de naam van de straat waaraan het gebouw werd geplaatst: Number One Customer Avenue. Verder werd tijdens die dertig jaar meerdere TDS-afdelingen binnen de wereldwijde Volvo-organisatie geopend. Bovendien werd de mogelijkheid gecreëerd om de auto naar keuze in de dichstbijzijnde havenplaats af te leveren.

De eerste auto die in het nieuwe TDS-centrum werd afgeleverd was een vierdeurs 240GLT. De klant was een Zweed die in Noorwegen voor een Zweeds bouwbedrijf werkte.

Begin jaren negentig had TDS wereldwijd meer dan 200 000 auto's verkocht.

Om een beeld te geven van het leveringsprogramma van TDS, geef ik als voorbeeld model 92.

Nederlands | Svenska
1956 satte Volvo upp en avdelning för människor som reste mycket utomlands eller bodde en kortare tid utomlands, som till exempel turister och diplomater. Avdelningen fick därför namnet Tourist & Diplomat Sales (TDS). Alla som faller under TDS-programmet kan köpa volvobilar skattefritt. Bara denna möjlighet kan vara tilltalande, men för en entusiast kan ett annorlunda utförande i jamförelse med systermodellerna på hemmamarknaden vara skäl nog.

I början hade kunden möjlighet att hämta bilen direkt från fabriken i Torslanda. Trettio år senare var detta fortfarande möjligt, men i början av 1988 öppnade Volvo en total ny byggnad med mycket glas nära produktionshallarna. Vilorum och en restaurang skulle skapa en upplevelse av att hämta bilen själv. Därför blev gatans namn huset byggdes vid: Number One Customer Avenue. Vidare öppnades under dessa trettio år ett antal TDS-avdelningar inom den världsomspännande Volvo-organisationen. Dessutom skapades möjligheten att leverera den önskade bilen i närmaste hamnstad.

Första bilen som levererades i det nya TDS-huset var en fyradörrars 240GLT. Kunden var en svensk som arbetade i Norge åt ett svenskt byggföretag.

I början av nittiotalet hade TDS sålt mer än 200 000 bilar världen över.

För att ge en bild av ett leveransprogram från TDS, visar jag som exempel modell 92.

Bronnen/Källor
  • A tax-free Volvo : the advantages, the convenience, the simplicity / Volvo Tourist & Diplomat Sales. - MS/PV 2125
  • Absolut taxfree / Anders Hultberg. - Ratten. - nummer 2, 1988. - pagina/sida 54-56
  • Be our guest at the factory delivery center / Volvo Tourist & Diplomat Sales. - MS/PV 392
  • The new Volvo and the smart way to buy it... / Volvo Tourist & Diplomat Sales. - ASP/PV 6722-79
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

"Het doel van TDS is ja om de beste in de wereld te zijn, waar het het afleveren van nieuwe auto's betreft"

"Målet för TDS är ju att vara världsbäst på att leverera bilar"

Ratten, nummer 2, 1988: pagina/sida 56

Volvo Tourist & Diplomat Sales 1992 models
Model/Modell Diplomat: Eastern European & Overseas models
Market Code 23
Diplomat: European models
Market Code 10
Export: UK models
Market Code 15
Military: UK models
Market Code 15
Military: US models
Market Code 30
244GL
2.0 Injection
244-24-03-131
5-speed manual
- - - -
244GL
2.3 Injection
244-84-03-131
5-speed manual
- - - -
245GL
2.3 Injection
245-84-03-131
5-speed manual
- - - -
244GL
2.3 Injection, catalytic converter
- 244-88-03-131
5-speed manual
- - 244-82-01-131
5-speed manual

244-88-01-171
4-speed automatic

245GL
2.3 Injection, catalytic converter
- 245-88-03-131
5-speed manual
- - 245-82-01-131
5-speed manual

245-88-01-171
4-speed automatic

245SE
2.0 Injection, catalytic converter
- - 245-27-03-132
5-speed manual
245-27-03-132
5-speed manual
-
245SE
2.3 Injection, catalytic converter
- - 245-88-03-132
5-speed manual
245-88-03-132
5-speed manual
-
Bronnen/Källor: MS/PV 2026, MS/PV 2027, MS/PV 2029, MS/PV 2031, MS/PV 2034

Bovenkant pagina/Topp på denna sida


Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 30 april 2000 aangepast
Sidan uppdaterades den 30 april 2000