Volvo 200-serie(n)
Accessoires/Tillbehör
Accessoires/Tillbehör | Home/Hem

Volvo Sound System

Luidsprekers/Högtalare

Nederlands
De luidsprekers die op deze pagina zijn opgenomen, werden of worden door Volvo voor de 200 geleverd in Nederland en/of Zweden. Ik heb alleen de luidsprekers opgenomen waarvan ik de onderdeelnummers heb kunnen achterhalen.

In de nieuwste accessoiresfolder (MS/PV 527-0247, voorjaar 2000) van de 240 staan de luidsprekers HT-168 en HT-205 beschreven.

Onderaan de lijst worden de voorkomende afkortingen en begrippen op deze pagina verklaard.

De volgende luidsprekerkabels kunnen nodig zijn voor de montage van luidsprekers in de 200:

 • 1323622: kabel voorportier. Model 75-±80.
 • 1129468: kabelset hoedenplank. Lengte 4,5 meter.
 • 1373053: kabelset achterportieren voor een 200 zonder (model 75-±92) en met (model 75-±89) centrale portiervergrendeling. Standaard in een model ±89-93 200 met centrale portiervergrendeling.
 • 1384553: kabelset voor luidsprekers achterin ten behoeve van versterker HA-3141.
 • 3533283: verloopkabel voor luidsprekers in de achterportieren. Model 91-93.
 • 3540893: kabel tussen B-stijl en hoedenplank (van 2-polige minitimer naar twee stiften).
 • 3544848: kabel tussen B-stijl en achterportier (van 2-polige minitimer naar possilock).
 • 3533311: kabel tussen CR-608 en CR-802 en achterste luidspreker. Model 91-93.
 • 3544842: kabel tussen CR-608 en CR-802 en achterste luidspreker. Model 75-90.
  Svenska
Högtalarna som nämns på denna sida, såldes eller säljes av Volvo till 200-serien i Nederländerna och/eller Sverige. Jag tog bara med dom högtalare som jag kunde hitta ett reservdelsnummer till.

Senaste tillbehörsbroschyren (MS/PV 527-0247, våren 2000) av 240an beskriver högtalarna HT-168 och HT-205.

Efter listan förklaras dom olika förkortningar och begrepp som förekommer på den här sidan.

Följande högtalarkablar behövs för att kunna montera högtalare i en 200:

 • 1323622: kabel framdörr. Modell 75-±80.
 • 1129468: kabelsats hatthyllan. Längd 4,5 meter.
 • 1373053: kabelsats bakdörrar till en 200 utan (modell 75-±92) och med (modell 75-±89) centrallås. Standard på en modell ±89-93 200 med centrallås.
 • 1384553: kabelsats för högtalare bak i kombination med förstärkare HA-3141.
 • 3533283: adapterkabel till högtalare i bilens bakdörrar. Modell 91-93.
 • 3540893: kabel mellan B-stolpe och hatthylla (från 2-pols minitimer till två stiften).
 • 3544848: kabel mellan B-stolpe och bakdörr (från 2-pols minitimer till possilock).
 • 3533311: kabel mellan CR-608 och CR-802 och bakre högtalare. Modell 91-93.
 • 3544842: kabel mellan CR-608 och CR-802 och bakre högtalare. Modell 75-90.

Type/
Typbeteckning
Onderdeelnummer/
Reservdelsnummer

HT-xxx inclusief rooster/
HT-xxx inklusive galler

Uitgangsvermogen (Watt)/
Uteffekt (Watt)
Opmerkingen/
Anmärkningar
Volvo Sound 1129481 (set, zwart/sats, svart)

1129564 (set, blauw/sats, blå)

1129565 (set/sats, beige)

1129566 (set, bruin/sats, brun)

1129567 (set, grijs/sats, grå)

20 Montage achterin de 245/265 (tussen de achterportieren en de achterbank). Inclusief set kabels

Montering bak i 245/265 (mellan bakdörrarna och baksätet). Inklusive kabelsats

Volvo Sound 1129568 (set, zwart/sats, svart)

1129569 (set, blauw/sats, blå)

1129570 (set/sats, beige)

1129571 (set, bruin/sats, brun)

1129572 (set, grijs/sats, grå)

10 Montage achterin de 245/265 (tussen de achterportieren en de achterbank)

Montering bak i 245/265 (mellan bakdörrarna och baksätet)

Volvo Sound (4") 1129596 (set inclusief rooster/sats inklusive galler) 20 Dubbele conus. Montage in de voor/achterportieren

Dubbelkon. Montering i fram/bakdörrarna

Volvo Sound (4") 1129599 (set inclusief rooster?/sats inklusive galler?) 10 Montage in de voor/achterportieren

Montering i fram/bakdörrarna

HT-164 (Tweeter) 1129432 (set/sats) 25 Montage op het dashboard. Kan alleen gebruikt worden in combinatie met luidsprekers in de portieren

Montering på instrumentbrädan. Kan bara användas i kombination med högtalare som är monterade i dörrarna

HT-168 (4") 1343040 (set/sats) 30 Dubbele conus. Montage in de voor/achterportieren

Dubbelkon. Montering i fram/bakdörrarna

HT-169 1343041 (set/sats) 40 Coaxiaal (vooral bruikbaar in combinatie met een versterker). Montage in de hoedenplank

Koaxial (framförallt användbar i kombination med en förstärkare). Montering i hatthyllan

HT-172 1343100 (set/sats) 25 Dubbele conus. Montage in de hoedenplank

Dubbelkon. Montering i hatthyllan

HT-173 (4") 1343101 (set/sats) 20 Enkele conus. Montage in de voor/achterportieren

Enkelkon. Montering i fram/bakdörrarna

HT-174 (4") 1343201 (set/sats) 30 Dubbele conus. Montage achterin de 245/265 (tussen de achterportieren en de achterbank). Inclusief luidsprekerkabels. Model 88 is voorbereid voor montage van deze luidsprekers

Dubbelkon. Montering bak i 245/265 (mellan bakdörrarna och baksätet). Inklusiv högtalarkablar. Modell 88 är förberedd för montering av dessa högtalare

HT-204 (5") 1384541 (set/sats)
3533414 (set/sats)
25 Dubbele conus. Montage in de voorportieren. Het laatste onderdeelnummer staat officieel te boek voor model 93, maar ik weet dat deze luidsprekers ook zonder problemen in oudere modeljaren passen

Dubbelkon. Montering i framdörrarna. Sista reservdelsnumret är officiellt till för modell 93, men jag vet att dessa högtalare utan problem även passar till äldre årsmodeller

HT-205 (5") 1384717 (set/sats)
3533413 (set/sats)
30 Coaxiaal. Montage in de voorportieren. Het laatste onderdeelnummer staat officieel te boek voor model 93, maar ik weet dat deze luidsprekers ook zonder problemen in oudere modeljaren passen

Koaxial. Montering i framdörrarna. Sista reservdelsnumret är officiellt till för modell 93, men jag vet att dessa högtalare utan problem även passar till äldre årsmodeller

HT-217 (5 x 9") 1384721 (set inclusief kabels/sats inklusive kablar) 40 Coaxiaal (vooral bruikbaar in combinatie met een versterker). Montage op de hoedenplank

Koaxial (framförallt användbar i kombination med en förstärkare). Montering hatthyllan

TC-4210 1129597 (set/sats) 30 Driewegluidsprekerboxen. Montage op de hoedenplank. Inclusief set kabels

Trevägsboxhögtalare. Montering hatthyllan. Inklusive kabelsats

Luidspreker/
Högtalare
282465 (inclusief rooster?/inklusive galler?) ? Montage in het dashboard (bovenop in het midden)

Montering i instrumentbrädan (i mitten ovanpå)

Luidspreker/
Högtalare
282506 (set inclusief rooster/sats inklusive galler) ? Montage in de voorportieren. Model 75, 76, 77

Montering i framdörrarna. Modell 75, 76, 77

Luidspreker/
Högtalare
283120 (set?/sats?) ? Montage in? de hoedenplank

Montering i? hatthyllan

Luidspreker/
Högtalare
283194 (set/sats) 15 Montage in de hoedenplank

Montering i hatthyllan

HiFi luidspreker/HiFi högtalare 283195 (set/sats) 20 Tweewegluidsprekerboxen. Montage op de hoedenplank

Tvåvägsboxhögtalare. Montering hatthyllan

Luidspreker/
Högtalare
283199 (set, zwart/sats, svart)

283196 (set, blauw/sats, blå)

1129032 (set/sats, beige)

1129033 (set, lichtbeige/sats, ljusbeige)

10 Montage achterin de 245/265 (tussen de achterportieren en de achterbank)

Montering bak i 245/265 (mellan bakdörrarna och baksätet)

Luidspreker/
Högtalare
1128506 (set exclusief rooster/sats exklusive galler) 10 Dubbele conus. Montage in de voorportieren

Dubbelkon. Montering i framdörrarna

Rooster/Galler 1128704 (zwart, set?/svart, sats?) - Past op de 4" luidsprekers. Voor andere kleuren zie het onderdelenboek

Passar 4" högtalare. För andra färger se reservdelskatalogen

Luidspreker/
Högtalare
1129478 (set exclusief rooster/sats exklusive galler) 20 Dubbele conus. Montage in de voorportieren

Dubbelkon. Montering i framdörrarna


Afkortingen/Förkortningar
 • HT:
  • Högtalare (luidspreker)
 • Coaxiaal/Koaxial
  • Een luidspreker waarin een aparte luidspreker voor de hoge tonen is ingebouwd.
  • En högtalare med en liten diskanthögtalare monterad i mitten.
 • Drieweg/Treväg
  • Een box met drie afzonderlijke luidsprekers die elk een deel van het frequentiebereik voor hun rekening nemen.
  • En box med tre separata högtalare som var en för sig utgör en del av frekvensområdet
 • Dubbele conus/Dubbelkon
  • Twee luidsprekers die tot één geheel zijn gevormd.
  • Två högtalare som är hopmonterade.
 • Tweeter
  • Hoge tonen luidsprekers, vooral bruikbaar in combinatie met een versterker.
  • Högtalare för höga toner, framförallt användbar i kombination med en förstärkare.
 • Tweeweg/Tvåväg
  • Een box met twee afzonderlijke luidsprekers die elk een deel van het frequentiebereik voor hun rekening nemen.
  • En box med två separata högtalare som var en för sig utgör en del av frekvensområdet
Bovenkant pagina/Topp på denna sida
Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 20 augustus 2000 aangepast
Sidan uppdaterades den 20 augusti 2000