Volvo 200-serie(n)
Volvo
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

 
Sinds de jaren zestig wordt een groot deel van de Volvo personenauto's in Torslanda gemaakt. De laatste modeljaren van de 240 werden alleen nog hier geproduceerd

Sedan sextiotalet tillverkas en stor del av Volvos personvagnar i Torslanda. Sista årsmodellerna av 240an tillverkades bara här

Torslandaverken

Nederlands | Svenska
Op 24 april 1964 werd Torslandaverken op Hisingen bij Göteborg geopend door koning Gustaf VI Adolf. Zes jaar en 240 miljoen kronen eerder hadden namelijk de leiding en de raad van bestuur van Volvo het besluit genomen om van tienduizenden naar honderduizenden geproduceerde personenauto's te gaan.

Er werd overigens niet direct gekozen voor Torslanda. De mogelijkheid om de bestaande fabriek in Lundby uit te breiden, werd ook in overweging genomen. Maar met het oog op de geplaneerde capaciteit van minimaal 110 000 en maximaal 200 000 auto's per jaar, werd een grote lap grond in de buurt van Torslanda gekocht.

De nieuwe fabriek werd grotendeels uit eigen zak betaald. Door de jaren heen werd de fabriek stapsgewijs uitgebereid, zowel voor als na de officiële opening in 1964. Onder andere werden een carrosseriehal, een lakstraat en een eindmontagehal in gebruik genomen. Deze gebouwen staan overigens in het westelijk gedeelte van het Torslandacomplex. Het wordt grotendeels afgegrensd door Torslandavägen, Bulyckevägen en Sörredsvägen. In het oostelijk gedeelte liggen bijvoorbeeld de diverse hoofdkantoren van verschillende takken van AB Volvo.

Andere zaken die door de jaren heen werden geïntroduceerd zijn onder andere platformen voor het kantelen van carrosserieën, robotten voor het puntlassen, een roestbehandelingshal en een milieuvriendelijke lakstraat. De werkomgeving werd verbeterd door onder andere de aandacht op ergonomie en ventilatie te leggen. In april 1991 werd de Torslandafabriek organisatorisch opgedeeld in een carrosserie- en een assemblagefabriek. Nadat de 240 uit productie werd genomen, werd de fabriek ingrijpend gemoderniseerd.

Productie

Als de verschillende plaatdelen die in Torslanda (Pressverket, TP, grote plaatdelen) en Olofström (kleine plaatdelen) zijn geperst aanwezig zijn, wordt een 240 inelkaar gelast in het gedeelte van de fabriek dat Karossfabriken, TA heet. Hier worden ook onder andere de portieren gemonteerd. Binnen TC, waar op 18 oktober 1974 de eerste 264 van de band liep, verrichten zowel robots als mensen werk. Vervolgens gaat de carrosserie naar de lakstraat, oftewel Målerifabriken, TB. Hier vindt ook gedeeltelijk handwerk plaats. Oneffenheden in de carrosserie worden bijvoorbeeld met de hand vlakgeschuurd en metalliclakken worden met de hand op de auto gespoten. Geheel automatisch wordt de carrosserie nu tijdelijk opgeslagen voordat het tijd is voor de eindmontage op de eerste baan van Monteringsfabriken, TC.

Tijdens de eindmontage krijgt de carrosserie allerlei lijsten met gegevens voor de uitvoering mee. Emblemen worden gemonteerd evenals extra's en de 240 kantelt negentig graden, zodat bijvoorbeeld de benzinetank kan worden gemonteerd. Dan is het tijd voor het huwelijk. De carrosserie wordt vanuit de hoogte op de motor en de voor- en achterwielophanging gezet. Daarmee zijn drie banen samengekomen. Vervolgens krijgt de auto een roestbehandeling, waarna de wielen worden gemonteerd. Ten slotte krijgt de 240 een interieur. Na brandstof te hebben getankt, wordt met de auto proefgereden.

Gedurende het hele productieproces wordt de 240 aan controles onderworpen, maar voordat de auto OK kan worden verklaard, staat een laatste controle op het programma. Eventuele fouten worden dan nog hersteld. Daarna kan de 240 het parkeerterrein op, om later te worden opgehaald voor transport naar bijvoorbeeld de dealer.

In een aparte werkplaats werden speciale uitvoeringen van de 200-serie voor onder andere de politie en de ziekenzorg klaargemaakt.

Nederlands | Svenska
Den 24 april 1964 öppnades Torslandaverken på Hisingen nära Göteborg av kung Gustaf VI Adolf. Sex år och 240 miljoner kronor tidigare hade nämligen Volvos ledning och styrelse beslutat att utöka produktionen av personvagnar från tiotusentals till hundratusentals bilar.

Det beslutades inte i första hand för satsningen i Torslanda. Mögligheten att utöka den existerande fabriken i Lundby, diskuterades också. Men med tanke på en planerad kapacitet av minst 110 000 och högst 200 000 bilar per år, köptes ett stort markområde i närheten av Torslanda.

Den nya fabriken betalades till stor del ur egen ficka. Genom åren utökades fabriken stegvis, såväl innan som efter den officiella öppningen 1964. Bland annat togs en karossfabrik, en målerifabrik och en monteringsfabrik i bruk. Dessa byggnader står för övrigt i västra delen av Torslandakomplexet. Det avgränsas till stor del av Torslandavägen, Bulyckevägen och Sörredsvägen. I dom östra delarna ligger till exempel olika huvudkontor från olika delar av AB Volvo.

Andra saker som introducerades genom årens lopp var bland annat plattformen för att välta karosserna, robotar för punktsvetsning, en hall för rostskyddsbehandlingar och ett miljövänligt måleri. Arbetsmiljön förbättrades genom en fokusering på till exempel ergonomi och ventilation. April 1991 delades Torslandaverken organisatoriskt upp i en kaross- och en monteringsfabrik. Efter att 240an togs ur produktion, moderniserades fabriken rejält.

Produktion

När dom olika plåtdelarna som pressas i Torslanda (Pressverket, TP, stora plåtdelar) och Olofström (små plåtdelar) är på plats, svetsas en 240 ihop i den delen av fabriken som kallas för Karossfabriken, TA. Här monteras även dörrarna. Inom TC jobbar såväl människor som robotar. Sedan transporteras karossen till måleriet, det vill säga till Målerifabriken, TB. Även här förekommer delvis hantverk. Oegentligheter i karossen bortslipas till exempel för hand och metallicfärgar målas för hand på bilen. Fullautomatiskt lagras nu karossen en viss kort tid innan det är dags för slutmonteringen på första banan av Monteringsfabriken, TC.

Under slutmonteringens lopp får karossen olika listor påklistrade med uppgifter om utförandet. Emblemen monteras liksom tillbehör och 240an välter nittio grader, för att till exempel kunna montera bensintanken. Sedan är det dags för bröllopet. Karossen sänks ner från ovan på motorn och fram- och bakhjulsupphängningen. På detta sätt möts tre banor. Nästa steg för bilen är rostskyddsbehandlingen, som följs av hjulmonteringen. Till slut får 240an en interiör. Efter att ha tankat bränsle, provkörs bilen.

Genom hela produktionsprocessen kontrolleras 240an, men innan bilen kan OK-förklaras, står en sista kontroll på programmet. Eventuella fel kan då rättas till. Sedan körs 240an på fabrikens parkeringsplats, för att sedan kunna hämtas för transport till till exempel återförsäljaren.

I en särskild verkstad gjordes specialversioner av 200-serien för till exempel polis och sjukvård.

Bronnen/Källor
  • Fakta om Volvo 93. - Göteborg : Volvo, 1993. - Volvo inf 190-98
  • Torslandaverkens första 20 år / redigerad och sammanställd av Svante Blom och Lars Andersson. - Göteborg : Volvo, 1984. - 65 pagina's/sidor
  • Bilfabriken : med fotografier av författaren / Jens S. Jensen. - Bo Cavefors, 1976. - 80 pagina's/sidor. - ISBN 91-504-0498-9
  • Dom kallar oss bilbyggare : en berättelse om arbete och arbetare vid Volvo Torslandaverken i Göteborg / Jens S. Jensen. - Helsingborg : Fyra Förläggare, 1978. - 128 pagina's/sidor. - ISBN 91-85246-31-X
  • Volvo 1927-1995 / Volvo Personvagnar AB. - Göteborg : Volvo Personvagnar, 1995. - 97 pagina's/sidor. - PR/PV 950201. - ISSN 1104-9928
  • Volvo personenautodivisie / AB Volvo, Car Division. - Göteborg : Volvo, 1976. - PR/PV 760107
  • A presentation of the Torslanda plant / Volvo Car Corporation, Torslanda plant. - Göteborg : Volvo, [1984]. - 70100-2
  • GLT ger mesta valfriheten / Henrik Moberger. – Ratten. – nummer 4, 1981. – pagina/sida 37-39
  • Här möts historia och framtid / av Anders Hultberg. – Ratten. – nummer 1, 1987. – pagina/sida 14-16
  • En bok om Volvo : utarbetad till dialog / redaktör Richard Plate. - Göteborg : Volvo, 1985. - 152 pagina's/sidor
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

"Een nieuw distributiesysteem bij Volvo Torslandaverken spaart 46 000 koude starten per jaar uit"

"Nytt distributionssystem på Volvo Torslandaverken sparar 46.000 kallstarter per år"

In plaats van op een parkeerplaats wordt een auto vanuit de fabriek direct op een trailer gezet

I stället för på en parkeringsplats körs en bil från fabriken direkt upp på en trailer

Uit/ur: Volvo Personvagnars miljörapport nummer 8, 50210-OB/ih, 881206Op 18 oktober 1974 liep de eerste 264 van de band in Torslanda en in december 1983 de miljoenste 244

Den 18 oktober 1974 rullade första 264an av bandet i Torslanda och december 1983 den miljonte 244

Uit/ur: Torslandaverkens första 20 årTwee interessante reportageboeken over de productie van de 240 in de jaren zeventig (zie bronnen voor gegevens):

Två intressanta reportageböcker om produktionen av 240an på sjuttiotalet (se källor för uppgifter):
Bovenkant pagina/Topp på denna sida


Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 1 september 2002 aangepast
Sidan uppdaterades den 1 september 2002